Spreken

Groepstrainingen 'stem & presenteren'

Van elkaar leren

Doe je een training of workshop in een groep dan leer je ook van andermans ervaringen en gedrag op het podium. Trainingen kunnen zowel incompany als op een externe locatie plaatsvinden. Er zijn twee trainers per groep. Stemtrainer Gertie Savelkoul (links op foto) van Stematelier Bennekom en presentatietrainer Jet van der Spek (rechts) van Speaking2 geven samen met veel enthousiasme de onderstaande interactieve workshop en trainingen.

Persoonlijke intake

Voor aanvang van een groepstraining is er voor iedere deelnemer een persoonlijke intake. Er is aandacht voor zelfonderzoek: ‘Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn knelpunten?’
Individueel en in tweetallen werk je een eigen onderwerp uit tot de presentatie die je aan het eind van de training geeft.

Resultaat

Gegarandeerd met de nodige bagage om vrijer en daadkrachtiger te kunnen spreken / presenteren!

Workshop ‘daadkrachtig en overtuigend spreken’

 Deze workshop is een introductie op de basistraining A.

 • We nemen je mee langs verschillende stem- en presentatietechnieken. Er is aandacht voor het leren kennen van de eigen stem en spraak en het verkennen van de stemgrenzen.
 • Je neemt stemtips mee naar huis die je in de uitoefening van je beroep direct kunt toepassen.
  Daarnaast worden ieders persoonlijke presentatievaardigheden geobserveerd tijdens een 1-minuutpitch.
 • Gedachten, gevoelens en gedrag tijdens presenteren diepen we uit. De presentatietips die je krijgt, hebben zeker een positief effect op jouw manier van presenteren.

Basistraining A ‘daadkrachtig en overtuigend spreken’

In Basistraining A leer je middels een stappenplan je presentatie eenvoudig samenstellen. Dat levert je tijdwinst en zelfvertrouwen tijdens presenteren op.

 • Iedere deelnemer ontvangt na zijn/haar korte presentatie feedback op de persoonlijke presentatievaardigheden, met als gevolg persoonlijke leerdoelen tijdens de training. 
 • Belemmerende gedachten, gevoelens en gedrag alsmede het effect van contact maken met publiek komen uitgebreid aan bod en worden in je voordeel omgebogen.
 • De stem is een essentieel onderdeel van je voorkomen tijdens een presentatie. Je wordt je bewust van je eigen competenties in non-verbale (lichaamstaal, toon) en verbale communicatie (woorden). Daarmee krijg je inzicht en handvatten voor verbetering van je stemgebruik. We gaan aan de slag met het opwarmen van de stem, verkennen van de eigen stemgrenzen en verdiepen van kennis hieromtrent. Dat levert jou direct toepasbare tips op voor het verbeteren van je stemgebruik en het vergroten van je zelfvertrouwen tijdens spreken.

Basistraining B ‘daadkrachtig en overtuigend spreken’

Basistraining B is een combinatie van Basistraining A in combinatie met individuele coaching. In Basistraining B wordt dieper ingegaan op de persoonlijke leerdoelen op het gebied van stem en presenteren.

Na deze training ben je compleet toegerust in:

 • het toepassen van je eigen optimale stem tijdens een presentatie, waardoor je overtuigend en daadkrachtig overkomt;
 • het gebruik van technieken om een optimale stem te behouden en stemproblemen te voorkómen;
 • het in korte tijd opbouwen en structureren van een presentatie;
 • het ombuigen van belemmerende gedachten, gevoelens en gedragingen naar je eigen natuurlijke spreekstijl.

 • Aan het einde van de training ben je in staat op je eigen, authentieke manier te spreken in het openbaar.
 • Je kunt daadkrachtig en overtuigend je boodschap overbrengen en zult merken dat spanning omtrent je optreden vermindert naarmate je je nieuwe gedrag vaker toepast.

Praktisch

Groepsgrootte: 6 – 12 personen.

Duur: 3 tot 5 dagdelen (afhankelijk van de groepsgrootte en gewenste diepgang).

Kosten: op aanvraag.