Behandeling op maat

Geen verwijzing nodig

Als logopedist/adem- en stemtherapeut kan ik je deskundig begeleiden in het onderzoek en behandelen van je probleem. Omdat ik niet gecontracteerd ben met de zorgverzekeraars kan ik kwaliteit op maat bieden. 

Voor logopedie en stemcoaching is een verwijzing door de huisarts of specialist niet nodig. 

Hoe verloopt een logopedietraject?

Afhankelijk van de klacht en complexiteit, vinden er gemiddeld 4 tot 12 sessies plaats. Een reguliere logopedie-behandeling duurt 30 of 60 minuten per sessie.

Eerste afspraak

(60 minuten)
Tijdens de eerste afspraak wordt jouw hulpvraag in kaart gebracht, worden aanvullende vragen gesteld, stemtests gedaan, en maken we een plan om aan de slag te gaan.

Vervolgafspraken

(30 of 60 minuten)
Manuele facilitatie (dit is géén gewone massage, maar zorgt voor afname van de spanning van de spieren rondom de stembanden).

Oefeningen zijn een goede training voor de stemvaardigheden. Daarnaast zijn oefeningen een goede start voor het opbouwen van de nieuwe gewoonte.
Toepassen in de praktijk is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Door praktijkgericht te werken en mee te denken, help ik je om de gewoonte ook buiten de praktijkmuren toe te passen. 

Evaluatie

Tussendoor evalueren we regelmatig: hoe gaat het nu? Is de vooruitgang naar verwachting? Zijn we nog op de goede weg? Aan de hand daarvan wordt zo nodig het plan bijgesteld.

Vergoeding logopedie / stemcoaching

De nota voor logopedie die je maandelijks van mij ontvangt, kun je indienen bij je zorgverzekeraar. Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekering. Afhankelijk van je verzekering wordt er een gedeelte van het tarief vergoed. In de meeste gevallen is dit 80%.

Stemcoaching of trainingen worden niet vergoed door de verzekeraar.