Zingen

Voor koren

workshop stemvorming en stemtesten

Workshop stemvorming

Stematelier Bennekom geeft regelmatig stemworkshops aan koren. Deze workshops hebben als doel:

  • het verbeteren van non-verbale aspecten als houding / mimiek, motoriek tong, lippen, kaak;
  • het vergroten van de longcapaciteit / ademvolume;
  • het koppelen van de adem aan de (zang) stem;
  • het versterken van de stem, zowel wat betreft volume, timbre, helderheid, resonantie als stemomvang.

De workshops kunnen worden gegeven aan kleine of grote koren. Duur van de workshops en aantal sessies worden afgestemd op de behoefte.

Stemtesten koren

Stematelier verzorgt individuele screening / stembeoordelingen van uw koorleden.
Na deze stembeoordelingen weten de leden:

  • hoe de status is van de gescreende aspecten (zie doelen workshop);
  • of ze in de juiste stemgroep zijn ingedeeld;
  • of het raadzaam is zanglessen te gaan volgen;
  • of het raadzaam is nader stemonderzoek, stemtherapie en/of vocal coaching van de zangstem te laten volgen. Hierin kan ook door Stematelier Bennekom worden voorzien.